Aanmelding Movies that Matter Festival 2023

Met dit formulier kun je jouw leerlingen aanmelden voor het Movies that Matter Festival 2023 in Amsterdam of Den Haag.

(Voorkeurs)stad en/of bioscoop

De tijdstippen zijn bij benadering. Op basis van alle aanmeldingen, zullen wij een definitieve planning maken. Hierbij doen we ons best om zo goed mogelijk aan alle wensen te voldoen.

Als het gaat om verschillende groepen, graag het aantal leerlingen per niveau en leerjaar specificeren.

Indien van toepassing

Onze (v)mbo-school, ISK of Mytylschool is nog niet eerder naar het Movies that Matter Festival geweest en wij maken graag gebruik van de kennismakingsactie. (Let op: het aantal gratis plaatsen is beperkt. Je hoort per e-mail of jullie klas gratis het festival kan bezoeken.)